Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Какво знаете за рака на маточната шийка?

1) Къде в тялото се намира маточната шийка?
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилен!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 2.
Долната стеснена част на матката. Маточната шийка формира канал в долната част на матката. Каналът се отваря във влагалището. Този канал води извън тялото.
1. Във яйчниците
2. В долната стеснена част на матката
3. В горната широка част на матката
4. В шията
2) Коя е причината за рака на маточната шийка?
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 2.
Ракът на шийката на матката се причинява от човешки папиломни вируси (HPV). Съществуват повече от 100 типа HPV, от които около 15 са високорискови типове HPV. Ако високорисков тип HPV персистира в тялото, той може да предизвика изменения в клетките на маточната шийка, които в продължение на дълъг период от време могат да прогресират до рак на маточната шийка.
1. Полов акт
2. Персистентна инфекция с човешки папиломен вирус (HPV)
3. Генитални брадавици (кондиломи)
4. Всички изброени по-горе
3) Кои са рисковите фактори, свързани с рака на маточната шийка при жени с HPV инфекция?
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 4.
Рак на шийката на матката няма да се развие в жени, които не са инфектирани с високорисков тип HPV. Но при жени, инфектирани с HPV, няколко други фактора могат допълнително да увеличат риска от развитието на рак на шийката на матката.
1. Тютюнопушене
2. HIV
3. Отслабена имунна система
4. Всички изброени по-горе
4) Какво става в повечето случаи с жени, инфектирани с HPV?
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 2.
Инфектирането с HPV е много често срещано и повечето възрастни хора се заразяват с него в някакъв момент от живота си, но тъй като HPV инфекцията не предизвиква явни симптоми, повечето хора никога не разбират че са били инфектирани с HPV. За щастие, повечето от тези инфекции изчезват от само себе си заедно с изменените клетки, които може да са предизвикали. Само онези инфекции, които не изчезват създават риск от развитие на рак на шийката на матката.
1. Развитие на рак на маточната шийка
2. Естествено изчистване от инфекцията
3. Безплодие
4. Менструални нарушения
5) Какви са симптомите на рака на шийката на матката в ранните етапи?
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 1.
Няма симптоми. Когато се появят симптоми, ракът вече е напреднал. Необичайно вагинално кървене, болка в областта на таза или загуба на апетит могат да бъдат признак за рак, достигнал прилежащите тъкани.
1. Няма симптоми
2. Коремни спазми
3. Гадене
4. Анемия
6) Възможностите за лечение на жените с рак на маточната шийка включват:
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 4.
Хистеректомията, лъчелечението и химиотерапията се използват за лечение на рака на маточната шийка в зависимост от това дали ракът се е разпространил или не.
1. Хистеректомия
2. Лъчелечение
3. Химиотерапия
4. Всички изброени по-горе
7) Кои от тези тестове са ефективни за скриниг на рака на маточната шийка?
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 2.
Чрез Pap теста се откриват различни промени в клетките на маточната шийка. Чрез Pap теста се откриват също така атипични клетки, които могат да прогресират до рак. Чрез този тест може да се открие и рак на маточната шийка. Pap тестът отнема само няколко минути. Здравният специалист ще постави инструмент, наречен спекулум във влагалището Ви и ще използва четчица или тампон за да вземе клетки от маточната шийка. Тестът е безболезнен.
1. ЕКГ
2. Pap тест (цитонамазка)
3. Изследване на кръвта
4. Тест за холестерол
8) Какво означава „Pap тест (цитонамазка) с отклонения от нормата”?
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 4.
„Pap тест (цитонамазка) с отклонения от нормата” може да означава много неща – от проста инфекция, до предракова лезия (дисплазия) и рак на маточната шийка. За да постави правилна диагноза, Вашият лекар най-вероятно ще предложи провеждане на допълнителни изследвания.
1. Инфекция
2. Предракови лезии
3. Рак на маточната шийка
4. Всички изброени по-горе
9) Според Международната агенция за изследване на рака добре организираният цитологичен скрининг обхващащ цялото население може да редуцира заболеваемостта от рак на маточната шийка:
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 4.
1. Не влияе съществено на заболеваемостта от рак на маточната шийка
2. до 30%
3. до 50%
4. до 80%
10) Ваксината срещу HPV
Вие не отговори на този въпрос.
Ти отговори
Отговорът е правилно!
Грешен отговор!
Правилният отговор е 1.
Ваксината срещу HPV се използва за предотвратяване, а не за лекуване на HPV инфекцията. За да е ефективана анти-HPV ваксината трябва да се приложи преди лицето да е имало контакт със специфични типове HPV. Съществуващите ваксини, обаче, не предпазват от инфекции с всички високорискови типове HPV. Затова скринингът за рак на маточната шийка остава важен за предпазване от рак, предизвикан от типове HPV необхванати от съществуващите днес ваксини.
1. Предпазва от инфекция
2. Лекува рака на маточната шийка
3. Нормализира Pap тест (цитонамазка) с отклонения от нормата
4. Лекува вагинални бладавици (кондиломи)
За да продължите и видите резултатите от теста, моля въведете следната задължителна информация:
Вашият резултат: 10
 
 
 
Banner Piede