Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Национални политики

В Националната здравна стратегия за периода 2008-2013 година в Стратегическа цел I: Осигуряване условия за промоция на здравето и профилактика на Болестите се предвижда в раздел 4. Разработване и изпълнение на програми по социално-значими заболявания и здравни проблеми, представляващи национални приоритети (в т.ч. онкологични заболявания). Съгласно Националният рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България ракът на шийката на матката е включен в групата на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, за които се провежда профилактика при лица над 18 години.

Съществува Национална стратегия за профилактичен онкологичен скрининг (в т.ч. за рак на маточната шийка), с разписана работна програма за периода 2001-2006г. Според мнението на много специалисти тази програма не се осъществява според замисъла си.

През м. декември 2007 г. в 40-то Народно събрание е създадена групата „Парламентарен консенсус за борба със социално значимите заболявания”, включваща 18 народни представители. Групата предприема редица действия и инициативи, провежда серия от срещи и кръгли маси за идентифициране и възможни решения на основните проблеми в областта на онкологичните заболявания, с участието на водещи експерти в тази област, включително национални и републикански консултанти, неправителствени и пациентски организации, представители на Президентството, Министерския съвет и Националната здравноосигурителна каса. На 12 юни 2008 г. 40-то Народно събрание на Република България приема с пълно единодушие Декларация в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България. В изпълнение на Декларацията на Народното събрание е създадена работна група за изработване на Национална антиракова програма и Национален антираков план. В тази връзка са изготвени Национална програма за профилактика и контрол на рака в България 2009-2018 г., както и План за стратегия, профилактика и контрол на рака в Република България 2009-2018 г. Двата документа обаче не са утвърдени. Затова ръководството на Министерството на здравеопазването взема решение работна група с участие на пациентските организации да изготви до 15 февруари 2010 г. Национална програма за борба с рака в Република България, след което тя да бъде представена на вниманието на Министерския съвет.

На 27 януари 2011г., под патронажа на председателя на Народното събрание се провежда кръгла маса на тема „Ограничаване на рака на маточната шийка в България – предизвикателства и перспективи”. Събитието е в рамките на Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка. Инициативата е на Комисия по здравеопазването и групата „Парламентарен консенсус за борба със социално значими заболявания” към 41-то Народно събрание. Приет е Меморандум за ефективна профилактика на рака на маточната шийка, включващ: 1/Изготвяне, приемане и въвеждане до края на 2011 г. на ефективна Национална програма за организиран скрининг за рак на маточната шийка, според установените в Европейския съюз стандарти; 2/Предприемане на допълнителни мерки в рамките на 2011 г. за популяризиране профилактиката на рака на маточната шийка, които да ограничат заболяването в България; 3/ Обсъждане на възможността за включване на ваксината срещу РМШ в задължителния Имунизационен календар през 2012 г.; 4/ Създаване и въвеждане на национален регистър в началото на 2012 г. за отчитане на проведените профилактични прегледи, установените предракови състояния и проследяване на лечението.

В Концепцията за болнично преструктуриране (приета  с решение на  Министерски съвет на 16.12.2009 г. и допълнена с решение от 24.03.2010г.)   Приоритет 1 е Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение – предвижда се инвестиране в структури за диагностика, ранно откриване и лечение на онкологичните заболявания.

 
 
 
Banner Piede