Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Проверка

В България не функционира Национална програма за организиран скрининг за рак на маточната шийка. Българските здравни власти имат намерение да създадат такава програма. В момента в страната профилактичната дейност в областта на онкологичните заболявания, в т.ч. и за рак на маточната шийка, се осъществява от Националната здравноосигурителна каса. Това става чрез провеждането на годишни профилактични прегледи от общопрактикуващите лекари на здравноосигурените лица, които Министерството на здравеопазването е заложило в основния пакет на Здравната каса. Профилактичният преглед способства за формиране на групи от пациенти, изложени на риск от определени социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, в т.ч. рак на маточната шийка. Жените, които попадат в тези групи се насочват за консултация с гинеколог. Всяка жена с доказан рак на маточната шийка се диспансеризира и се проследява периодично. Всички тези услуги са безплатни за здравноосигурените лица в България.

Съществуват и отделни местни инициативи за безплатни профилактични прегледи за рак на маточната шийка.

По програма PHARE проект „Оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване” BG2004/016 – 7.11.03.0001, насочен предимно към жени от етнически общности с фокус роми, в 4 области (Добрич, Ямбол,Монтана и Пазарджик) е извършен скрининг за профилактика на рака на шийката на матката, като екипът от експерти e провел и информационна кампания.

По проект „Спри и се прегледай” се предвижда 50 000 жени да преминат профилактични прегледи за рак на шийката на матката. Този проект ще послужи като пилотна програма и ще достави необходимата информация за национална организирана скринингова програма.

Значителен принос по проекти, включващи и профилактика на рака на маточната шийка имат неправителствените организации. Една от тях е Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). Основната характеристика на предлаганите услуги е тяхната продължителност, а предоставянето им е съобразено със спецификите на конкретни маргинализирани общности или групи, със затруднен достъп до здравни грижи. Така например БАСП за период от 3 години е извършила около 3000 цитанамзки – основно лица без здравни осигуровки.

 
 
 
Banner Piede