Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Работни пакети

Заглавие Ръководител Начална
дата
Крайна
дата
Резултати/
Крайни продукти
1 Координиране на проекта O.N.Da. 1 36 D 1; D 10
2 Разпространение на резултатите от проекта ISES 1 36 D 2; D 5
3 Оценяване на проекта JFM CU 1 36 D 8
4 Анализ на местната ситуация IEPP-BAS 1 8 D 3
5 Идентифициране на добрите практики DEKUT 1 16 D 4
6 Курс за обучение на медицински специалисти и на лидери на застъпнически групи IVN 5 36 D 9
7 Пилотна акция на AURORA O.N.Da. 1 36 D 7
8 Среда за електронно обучение ISES 3 15 D 6
 
 
 
Banner Piede