Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Резултати

работния план
сайта на проекта
Анализ на местния контекст
доклад за най-добрите практики, установени и анализирани
Информация за проекта материал
E-Learning Environment (цифрова платформа и материали за обучение)
Доклад за Пилотните действия
Доклад за оценка на
курс за обучение на медицинския персонал и обучение на ръководители на застъпничество

1

2

3

и окончателните доклади
план за разпространение
 
 
 
Banner Piede