Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Скрининг за рак на маточната шийка

Ракът на маточната шийка е вторият по честота рак след рака на млечната жлеза сред европейските жени на възраст от 15 до 44 години. Според данни на IARC (Международната агенция за изследване на рака) за 2004 г., ракът на маточната шийка е диагностициран при 34 300 жени в 27-те страни-членки на ЕС и около 16 300 жени са умрели  от рак на маточната шийка.

 

Социалното значение на рака на маточната шийка е огромно, защото в голяма част от случаите той се проявява между 35 и 50 години, когато жените са в най-активната си възраст както на работното си място, така и в семейството.

 

В рамките на ЕС се наблюдават големи вариации относно честотата на диагностицираните случаи на рак на маточната шийка и относно смъртността. Ракът на маточната шийка е сериозен проблем особено в новите страни-членки на ЕС: най-висока смъртност се наблюдава в Румъния (световно стандартизирано съотношение 13,7 на 100 000 жени годишно) и Литва (10 на 100 000 жени годишно), докато във Финландия се наблюдава най-ниското ниво на смъртност (1,1 на 100 000 жени на година). Тези разлики се свързват най-вече с наличието или липсата на работещи скринингови програми за превенция на рака на маточната шийка.

 

Вторичната превенция е много важна за рака на маточната шийка. Фактически сред всички злокачествени образувания, ракът на маточната шийка би могъл да бъде най-ефективно контролиран чрез скрининг. В индустриалните страни разкритите случаи и смъртността от рак на маточната шийка са намалели значително най-вероятно вследствие на цитологичния скрининг. Според IARC цитологичният скрининг сред населението на всеки три до пет години може да намали случаите на рак на маточната шийка до 80%.

 

Ракът на маточната шийка се причинява от вирус, по-точно от най-високорисковите типове на Човешки Папиломавирус (ЧПВ). Първопричината за появата на рак на маточната шийка е персистираща инфекция на гениталния тракт, причинена от високорискови типове вируси на ЧПВ. Гениталните инфекции с ЧПВ са широко разпространени сред сексуално активното население; повечето от тези инфекции изчезват спонтанно, но когато инфекцията с ЧПВ от високорисков тип персистира, тя може да доведе до промени в клетките на цервикалния епител и впоследствие да доведе до рак на маточната шийка.

 

Факторите, които определят развитието на инфекцията от ЧПВ до цервикални лезии и рак, не са анализирани напълно, но се знае например че за развитието на това състояние допринася намаления имунитет.

 

Цитологичните отклонения, откривани чрез цитонамазка (вид микроскопско изследване на клетки от маточната шийка по метода на Папаниколау), която лесно се извършва, води до навременно лечение на предраковите състояния и съответно избягване на развитието на инвазивен рак.

 

Скрининговите програми за превенция на рака на маточната шийка се нуждаят от определяне на съответниа скринингови правила по отношение на:

-          възрастови граници на целевата група

-          скрининг интервал при тест резултати в норма

-          системи за скриринг тест

-          проследяване и стратегии за лечение на жените с резултати извън норма

 

За постигане на очакваните ползи от организирането на скрининг програми е необходимо приемане на програмата от целевата група и много добро покритие на населението, както и високо качество на услугата във всяка фаза от изпълнението на програмата:

-          информиране на населението

-          покана (достигане) до целевата група

-          събиране на проби за цитонамазка

-          извършване на теста

-          проследяване и третиране на резултатите извън норма

 
 
 
Banner Piede