Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

контакти 

ИЕМПАМ-БАН

Лице за контакти: Доц. Евелина Шикова


Институт по експериментална морфология,
патология и антропология с музей – Българска академия на науките

Телефони +359 2 979 2339 и +359 2 979 2311
Факс: +359 2 8710107

Електронна поща: evelina_sh@abv.bg

Уебсайт: www.iempam.bas.bg

БАСП

Лице за контакти:  Д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)


Телефони : +359 2 943 30 52 and  + 359 2 943 37 10
Fax:  + 359 2 943 46 77

Електронна поща: rstamenkova@safesex.bg и bfpa@safesex.bg
Уебсайт: www.safesex.bg

 
 
 
Banner Piede