Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Унгария

Dekut подкрепя развитието на региона Észak-alföld. Организацията участва в няколко проекта, които допринасят за реализацията на екшън-планове и програми, целящи създаване на по-здраво общество. Нейните основни сфери на дейност са качество на живот, здравна икономика и комплайънс/съдействие на пациента. Dekut работи в сътрудничество с няколко други организации и центрове, а също и с десетки регионални малки и средни предприятия и с големи компании.

Освен в регионални и национални проекти Dekut участва също и в проекти финансирани от ЕС. Понастоящем Dekut е партньор в проект (акроним: VISIBLE) от програма Леоналдо да Винчи (2007г) и е партньор и лидер на работен пакет в проект (акроним: AIR) в програма Обществено здраве 2008.

www.dekut.hu

 
 
 
Banner Piede