Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Društvo ŠKUC, Словения

ŠKUC е една от водещите неправителствени организации. Тя промотира културната и художествено-творческата дейност с нестопанска цел в Словения.  В миналите няколко години дейностите на ŠKUC   се разширяват до области като осигуряване на информация и консултиране за младите хора, образование, библиотека, архиви, социални дейности, превенция на здравето, социология, хуманизъм, както и изследователски дейности. ŠKUC  е със статут на асоциация, работеща в интерес на обществото в областта на здравеопазването.

През 1998 ŠKUC създава информационен център за млади хора. Той представлява неформална мрежа от шест организации с нестопанска цел, които събират и разпространяват информация безплатно сред заинтересувани млади хора както и сред всички младежки организации намиращи се в Любляна и Словения.  Регулярно се организират няколко дейности за младите хора.

Младежката информационна мрежа на ŠKUC във всеки град в Словения е идеална за реализирането на този проект.

 

www.skuc.org

 
 
 
Banner Piede