Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Centrul PROFILAXIA, Румъния

logo PROFILAXIA.Медицински център PROFILAXIA поддържа офиси в два града в регион „Запад”на Румъния. Основната мисия на Центъра е да допринася за подобряване и развитие на комуникацията, обмена на идеи и добри практики в областта на здравната превенция между здравните институции, здравните специалисти и обществото. Дейностите на Центъра се базират на оценка на здравните рискове, ранната диагностика и разработването на подходящи мерки за превенция и контрол. Центърът действа като свързващо звено между медицинската академична общност, създаващите здравни политики, местните общности и обществеността. Основни цели на PROFILAXIA са: събиране на данни и информация, анализ и разпространение,  промоция на обмена на информация между различни обществени сектори, институции, неправителствени организации и други, както и между лица с интереси в областта на  инфекциозните болести; здравни съвети и ваксиниране при пътуване; професионално здраве.

www.profilaxia.ro

 
 
 
Banner Piede