Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Регионален институт по обществено здраве в Усти над Лабе

Регионалният институт по обществено здраве (RIHP) в Усти над Лабе е здравно заведение, създадено за да работи основно в областта на здравната превенция  – хигиена, епидемиология, микробиология, имунология, и трудова медицина. Дейността на Института е насочена главно  към населението в Северна Бохемия, но редица проекти се осъществяват в партньорство с национални и международни структури. В областта на промоцията на здраве и превенцията от заболявания RIPH се концентрира върху важни здравни проблеми, между които ваксинопрофилактика, изследване на инфекциите, превенция и контрол на инфекциозните заболявания.

RIHP предлага ваксиниране за пътници, за рискови групи (възрастни хора, лица с професионален риск, хора с хронични заболявания) а също за цялото население – грип, ТВЕ и HPV.

Институтът има центрове за ваксинация в четири града в региона. Ваксинирани са повече от 200 момичета и жени. Консултирането и изследването за инфекции предавани по полов път представлява важна част от дейността на RIHP.

www.zuusti.cz

 
 
 
Banner Piede