Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Uniwersytet Łódzki, Полша

logo Lodz.Изследванията на Факултета по педагогика са фокусирани върху процеса на образование на децата и младите хора на всички нива на образованието, както и условията, разстройствата и последствията от процеса на обучение. Много важна изследователска тема, разработвана от Факултета е човешкото развитието през целия живот. Изследването се отнася до закономерностите и нарушенията в хода на процеса на развитието , тяхното оптимизиране, превенция, рехабилитация и психотерапия. Областите на изследване включват също: психологически аспекти на работната среда и различни форми на професионално ориентиране и професионално консултиране; здравословно и рисково поведение на деца, младежи и възрастни (психологически, екологични и социално-културни фактори), психоонкология и психодерматология; определящи фактори и стратегии за справяне с болестта; личностни измерения на някои соматични заболявания; човешка сексуалност; психологически аспекти на репродуктивното здраве (включително високорискови бременности, безплодие и менопауза).

www.uni.lodz.pl

 
 
 
Banner Piede