Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

ISTITUTO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
Италия

logo ISES.Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio-Economico (ISES) е сдружение с нестопанска цел основано в Пиедмонт с цел подкрепа на бизнеса и академичната общност в научно-изследователския процес, представляващ начален момент при вземането на управленски решения.

Сдружението има за цел да промотира участието на Италия в научноизследователски и развойни програми, финансирани от Европейската комисия и реализирането на инициативи, насочени към насърчаване  развитието и валоризацията на всички италиански клонове на икономиката, в това число и в чужбина.

За да осъществи своята мисия ISES чрез дейностите си предлага гаранции за непрекъснато подобряване международната атрактивност на региона с оглед директни инвестиции и валоризация на  регионалната икономика; развитие на отношенията между икономиката и  производсвения сектор и регионалните, национални и Европейски институции, участващи в технологичното развитие  на най-специализирания за територията сектор. ISES работи по управлението на институционалните отношения и акредитацията на местно и централно ниво като използва ливъридж (лостов) ефекта при общественото финансиране и социално-икономически изследвания.

Използването на преки и косвени инвестиции засилва връзките с институционални и  „decision-making” центрове, развива възможността за изграждане на нови партньорства и активира стабилни отношения на местно ниво.

www.associazioneises.org

 
 
 
Banner Piede