Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Jessenius Faculty of Medicine Comenius University in Martin, Slovak Re

Департаментът по обществено здраве на Медицински факултет Jessenius към Университет Комениус участва в множество международни проекти по епидемиология на  заразните болести, епидемиологични изследвания на рака на панкреаса, Глобален сървейлънс на тютюнопушенето. Целите включват търсене етиологията на заболяванията, рисковите фактори и възможности за превенция и оценка на ефекта от прилаганите мерки. Директорът на Департамента, доцент Хенриета Худечкова е член на Консултативния съвет на Европейския център за контрол и превенция на заболявянията в Стокхолм, Швеция. Тя е и председател на Работна група за категоризация на ваксините към Министерството на здравеопазването на Република Словакия.

http://eng.jfmed.uniba.sk/index.php

 
 
 
Banner Piede