Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

PROLEPSIS, Гърция

Институтът по превантивна медицина, здраве, околна и трудова среда – Prolepsis е организация с нестопанска цел, работеща от 1991 в областта на медицинските изследвания, промоция на здравето, връзката околна/работна среда и здраве.

Prolepsis е с голям опит в разработването и изпълнението на програми в областта на превантивната медицина, в това число програми за скрининг, в промоция и опазване на общественото здраве на национално и Европейско ниво.

Prolepsis участва в създаването на програма за скрининг на рака на маточната шийка в регион Ормилия в Халкидики. Проектът започва през 1992 (първоначално като пилотен), като жените на възраст 20-70 години в региона са поканени да преминат цитологично и гинекологично изследване в медицински център в Ормилия, Халкидики. Целевата популация е 25,000 (през 1991) като ежегодно всички жени са персонално поканени да им бъде направен PAP тест от опитен гинеколог. Подобен проект е създаден и за мамография и клинични прегледи на гърдите с участието приблизително на 10,000 жени (през 1991) на възраст 40-70 години. Двете програми за скрининг представляват моделни звена на програмата за вторична профилактика в Гърция и част от Европейската мрежа за Осигуряване на качество в мамографията и скрининга на рака на маточната шийка (Европейска комисия, Дирекция обществено здраве).

Prolepsis координира и участва в множество други проекти ко-финансирани от ЕС като например:

  • проект GROW – Насоки за предотвратяване на затлътяването на работното място
  • проект euFAQT – Семейство и подрастващи отказват цигарите
  • проект HeaRT – обучение за журналисти, работещи в сферата на здравеопазването
  • проект PROMOVAX – насърчава ваксинациите сред мигриращите популации в Европа
  • проект Преминаване през мостове -  Разработване на методология и изграждане на капацитет за напредък в изпълнението на програми за промоция на здраве в различни области на политиката с цел намаляване неравнопоставеността в сферата на здравеопазването

 

www.prolepsis.gr

 
 
 
Banner Piede