Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

RESEARCH UNIT IN BEHAVIOUR & SOCIAL ISSUES, Кипър

Основната дейност на RUBSI е провеждане на изследвания в области, свързани със социалните аспекти на здравето, индивидуалното и колективно поведение и на политико-социалния феномен като цяло. RUBSI се фокусира главно върху следните проблеми: научни разработки и изследвания върху социалните аспекти на здравето, повишаване информираността, образованието и обучение на лица, групи и организации по въпроси представляващи изследователски интерес за RUBSI, подпомагане създаването и функционирането на пилотни институции, които да подкрепят и съдействат в разбирането и подобряването на политико-социалните ситуации  и на социалните аспекти на общественото здраве. RUBSI участва в два научни проекта, финансирани от Съвета за научни изследваия на Кипър, които са свързани с рака на маточната шийка: Информираността за ХИВ на населението в Кипър, и Нуждите на болните от рак в Кипър.

www.rubsi.org

 
 
 
Banner Piede