Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

“Stefan S. Nicolau” – Institute of virology
Румъния

Институтът по вирусология „Стефан С. Николау” (IVN) е организация с нестопанска цел на Румънската Академия. IVN е един от водещите центрове в Румъния за медикобиологични изследвания, медицинска вирусология и обучение по вирусология. Институтът развива множество научни програми, финансирани с национални и международни грантове в областта на заболяванията с вирусна етиология и от особено значение за общественото здраве (нови арбовирусни инфекции, СПИН, вирусен хепатит, респираторни вирусни инфекции, планиране и оценка на национални кампании за ваксинация, създаване на специфични стратегии за ликвидиране на заболяванията),  неоплазии свързани с вируси, антивирусна и антитуморна терапия. През май 2007г в IVN е основан Международен лабораторен център за върхови постижения за изследвания в областта на ХИВ/СПИН като част от СПИН инициатива в педиатрията на Медицинския институт Бейлър (BIPAI, Houston, Texas, USA). Инициирана е съвместна програма за обмен между IVN и Медицински институт Бейлър, която е част от „Международна програма за обучение и изследвания в областта на СПИН (AITRP)”.

Понастоящем в Института се провеждат изследвания на онкогенезата, индуцирана от HPV и на клетъчните механизми, които определят прогресирането или регресията на цервикалната дисплазия. IVN използва молекулярни методи за HPV генотипиране и експресия и методи за разграничаване на продуктивна инфекция с HPV от инфекции водещи то трансформация. Провеждат се и епигенетични и генетични изследвания на онкогенезата, фокусирани върху модификации в нивото на метилиране, дерегулация в експресията на ДНК-метилтрансферазните гени и промени в метилирането на гените. Нова област на научни изследвания в IVN е  miRNAs метилиране и генна експресия.

От 1949 Институтът е домакин на Катедрата по вирусология на Университета по медицина и фармация  „Карол Давила”, където днес повече от 800 студенти преминават курсове по вирусология.

www.virology.ro

 
 
 
Banner Piede